Hoşgeldin, şovalye!

Hemen kayıt ol! ve Aramıza katıl! Bu eğlence ve fırsat dolu anları kaçırma.

Kayıt Ol

Sözleşme

DreamNW Kayıt Sözleşmesi     

Web sitemiz üzerinden (www.DreamNW.org) veya oyundan (play.DreamNW.org) kayıt olan ve şu anda kayıtlı olan herkes aşağıdaki maddeleri kabul etmiş sayılacaktır.

KULLANICI KAYITLARI
1.1 DreamNW'a kayıt olan bütün kullanıcıların şifreleri SHA256 özel şifreleme metoduyla şifrelenmektedir. 3. şahıslar tarafından bu şifrelere kimse erişemez. 
1.2 Kayıt olurken girdiğiniz E-Posta hesabınız hesap güvenliği açısından size yardım sağlayacaktır. 
1.3 180 gün içerisinde girilmeyen bütün hesaplar sistem tarafından otomatik bir şekilde silinir. 
1.4 Kullanıcı şifresini başka kullanıcılarla paylaşması durumunda hesabının güvenliğini riske attığını kabul etmiş sayılır. 
1.5 DreamNW'a kayıt olan her E-Posta bilgilerini doğru vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.  
1.6 Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden DreamNW sorumlu tutulamaz.  

SORUMLULUKLAR
2.1 DreamNW, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkına ve her zaman saklı tutma hakkına sahiptir.  
2.2 DreamNW, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.  
2.3 Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve  
2.4 Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.  
2.5 Kullanıcı, oyun içindeki faaliyetlerinde kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘DreamNW’ yetkilileri bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir ve/veya yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.  
2.6 Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
3.1 Site’deyer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.  

GİZLİLİK
4.1 DreamNW, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi 
gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.  
4.2 Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu  
olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.  

MÜCBİR SEBEPLER
5.1 Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrikkesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.  

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
6.1 Busözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.  

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
7.1 DreamNW, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihtenitibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.  

KASITLI ZARAR VERME
8.1 DreamNW'a 3. Parti yazılım veya programlarla, sanal sunucularla zarar vermek yasaktır. Bunları yapan kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 5237 sayılı 244. Maddesi gereğince cezalandırılacaklardır. (http://www.turkhukuksitesi.org/mevzuat.php?mid=5192) 
Bahsi geçen kanun:

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

DELİL SÖZLEŞMESİ 
9.1 Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın kullanıcı adı, şifre, ip kayıtları ile ve bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.  

ÖZEL SEBEPLER
10.1 Kullanıcısunucu içerisinde kullandığı 3. Parti programlar (Hile) ile sunucudan sınırsız uzaklaştırılabilir. 
10.2 Kullanıcı sunucu içerisinde yazdığı küfür, hakaret vb. gibi söylemlerden dolayı sınırsız uzaklaştırılabilir. 
10.3 DreamNW yetkilileri hesabınızı herhangi bir sebepten ötürü askıya alabilir, sınırsız uzaklaştırabilir ve/veya silebilir. Kullanıcı, DreamNW yetkilileri hesabınızı sildiği zaman itiraz etme hakkına sahip değildir.  
10.4 DreamNW yetkilileri gerekli durumlarda hesaplara istediği kadar el koyma hakkına sahiptir. Kullanıcı bu duruma itiraz edemez.
10.5 Alınan VIP üyeliklerde oluşabilecek sorunlardan dolayı kullanıcı DreamNW yetkililerini dava etme hakkına sahip değildir!
10.6 Oyun içinde bulunan bütün eşyalar, satın alınan eşyalar, özellikler tamamen DreamNW malıdır. Kullanıcıların bunlarda her hangi bir hakkı yoktur! İstenildiği zaman el koyulabilir.

KREDİ YÜKLEME
11.1 Alınan her kredi bağış olarak sayılmaktadır. Kullanıcı gönderdiği bütün para bağış olarak geçmektedir ve bu bağışının karşılığında ona kredi verilmektedir.
11.2 Kullanıcı bağış gönderdiği zaman bu bağışının iadesi söz konusu dahi değildir.
11.3 Kullanıcının bağış atarken kullandığı bilgiler tamamen saklıdır.
11.4 Kullanıcın hesabındaki kredilere gerektiği zaman yetkililer tarafından el koyulabilir.

Sunucu Durumu

Çevrimiçi
Yükleniyor
Sunucu Sürüm
1.8 - 1.13.2

Son Marketi Kullananlar

# İsim Sunucu Ürün Adı
atesaga OPSkyBlock VIP
atabeast OPSkyBlock VIP
mr_byby OPSkyBlock VIP
beratk OPFaction DreamVIP
bloodmaster06 OPFaction VIP

Kredi Alanlar

# İsim Miktar Tür
atesaga 10 Kredi Kartı
atabeast 8 Faturalı Mobil
bloodmaster06 8 Faturalı Mobil
alex_tifui1 40 Faturalı Mobil
bloodmaster06 10 Faturalı Mobil

En Çok Kredi Alanlar

# İsim Miktar Toplam
atesaga 10 1 Kez

Discord